×

صفحه نخست

<p>

<span class=”text1″ style=”font-size: 22px;”>این قالب<br />
</span></p>
<p><span class=”text2″>ایده پول ساز کسب و کار شماست</span><br />
<span class=”text3″ style=”color: #333; font-size: 40px; font-weight: normal;”>قالب حرفه ای یادگیری<br />
</span>

</p>
<p style=”text-align: left; color: #fff; font-size: 25px; margin-bottom: 0px;”>مخصوص فروش آموزش</p>
<p style=”text-align: left; color: #fff;”>در حوزه های مختلف کسب و کار</p>
<p>

دانلود پکیج کامل سلام بر زندگی…کلیک کنید…

پکیج سلام بر زندگی از انتخاب حرفه ای دوست ، نامزد ، شریک زندگی ، ازدواج موفق و شناخت شخصیت های واقعی همسر تا راهکار های فوق حرفه ای نگهداری از عشق و درک متقابل برای حفظ یک زندگی پایدار شما را یاری می کند ! با ما همراه باشید …

سطح
پیشرفته و مبتدی
ساعت آموزش
90 دقیقه
تومان190,000 تومان57,000

</p>
<p style=”color: #31576e;”>آمار ما در یک نگاه</p>
<h2><strong style=”font-size: 33px; color: #31576e; font-weight: normal;”>نشان دهنده موفقیت<br />
</strong></h2>
<p style=”color: #31576e;”>ما می باشد</p>
<p>

1
دوره آموزشی

1
دانشجو

54 ساعت
ساعت آموزش

56333
فارغ التحصیل

</p>
<p style=”text-align: center;”>اگر از انتخاب محصول مطمعن نیستید میتوانید با<a class=”kt-modal-button” href=”#” data-modal=”help”><strong style=”margin-right: 5px; color: #00bf45;”>مشاوران ما </strong></a>در ارتباط باشید<br />
برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید: ۰۹۰۰۰۰۰۰۰</p>
<p>

</p>
<h3 style=”text-align: center; font-size: 17px; font-weight: normal; color: #333; margin-bottom: 0px; margin-top: 20px;”><img class=”size-full wp-image-166 aligncenter” src=”http://tarheiran.ir/yadgirione/wp-content/uploads/2019/05/bank.png” alt=”” width=”60″ height=”60″ /></h3>
<h3 style=”text-align: center; font-size: 17px; font-weight: normal; color: #333; margin-bottom: 0px; margin-top: 20px;”>قبل از خرید</h3>
<p style=”text-align: center; margin-top: 10px; font-size: 14px; line-height: 25px; padding: 0px 20px; color: #8d8d8d;”>قبل از خرید میتوانید از تمامی ویژگی های دوره ها آگاه شوید</p>
<p>

</p>
<h3 style=”text-align: center; font-size: 17px; font-weight: normal; color: #333; margin-bottom: 0px; margin-top: 20px;”><img class=”size-full wp-image-167 aligncenter” src=”http://tarheiran.ir/yadgirione/wp-content/uploads/2019/05/book.png” alt=”” width=”64″ height=”64″ /></h3>
<h3 style=”text-align: center; font-size: 17px; font-weight: normal; color: #333; margin-bottom: 0px; margin-top: 20px;”>فارغ التحصیل</h3>
<p style=”text-align: center; margin-top: 10px; font-size: 14px; line-height: 25px; padding: 0px 20px; color: #8d8d8d;”>بعد از اتمام دوره به کلوپ فارغ التحصیلان میپیوندید</p>
<p>

</p>
<h3 style=”text-align: center; font-size: 17px; font-weight: normal; color: #333; margin-bottom: 0px; margin-top: 20px;”><img class=”size-full wp-image-168 aligncenter” src=”http://tarheiran.ir/yadgirione/wp-content/uploads/2019/05/file.png” alt=”” width=”64″ height=”64″ /></h3>
<h3 style=”text-align: center; font-size: 17px; font-weight: normal; color: #333; margin-bottom: 0px; margin-top: 20px;”>پشتیبانی</h3>
<p style=”text-align: center; margin-top: 10px; font-size: 14px; line-height: 25px; padding: 0px 20px; color: #8d8d8d;”>بعد از خرید دوره بصورت انلاین با مدرسین در ارتباط خواهید بود</p>
<p>

</p>
<h3 style=”text-align: center; font-size: 17px; font-weight: normal; color: #333; margin-bottom: 0px; margin-top: 20px;”><img class=”size-full wp-image-169 aligncenter” src=”http://tarheiran.ir/yadgirione/wp-content/uploads/2019/05/taz.png” alt=”” width=”60″ height=”60″ /></h3>
<h3 style=”text-align: center; font-size: 17px; font-weight: normal; color: #333; margin-bottom: 0px; margin-top: 20px;”>مدرک تحصیلی</h3>
<p style=”text-align: center; margin-top: 10px; font-size: 14px; line-height: 25px; padding: 0px 20px; color: #8d8d8d;”>در پایان دوره به شما یک مدرک تحصیلی رسمی داده خواهد شد</p>
<p>

</p>
<h3>کتاب راهنمای بازاریابی</h3>
<p>با این کتاب میتوانید بهترین بازریاب ایران شوید

<img style=”width: 50%; float: none; display: table; margin: auto;” src=”https://image.flaticon.com/icons/svg/167/167708.svg” />

</p>